สงขลา : 0-7431-7644, พัทลุง : 0-7467-3206 regtsu.sk@tsu.ac.th